این شرکت در سال 1339 با نام تولیدی آرد میهن تأسیس شده است و در سال 1355 به مکان فعلی خود نقل مکان نموده است و در سال 1386تمامی دستگاه های تولید آن نوسازی شده و ماشین آلات سلیس ترک جایگزین ماشین آلات قدیمی گشته است و ظرفیت تبدیل حدود 110تن را در روز داشته است و  در سال 1388 شرکت به ثبت رسیده و خلاصه در سال 1390 تمامی سهام آن به اعضاء هیئت مدیره جدید واگذار شده است و روند رشد شرکت وارد عرصه جدیدی شد.